ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН України ДП "Науково-технічний центр забезпечення
якості та сертифікації "СЕПРОЗ" НАН України

 Головна сторінка
 Політика в сфері якості
 Структура ДП НТЦ "СЕПРОЗ"
 Декларація 1
 Декларація 2
 Декларація 3
 Декларація 4
 Порядок сертифікації
 Лабораторії ІЕЗ ім Є.О.Патона
 Впроваджені рішення
 Перелік основних послуг
 Перелік виданих сертифікатів
 Центральний офіс
 Новини ДП НТЦ "СЕПРОЗ"
 Партнери ДП НТЦ "СЕПРОЗ"


English

З А Я В А
ПРО ПОЛІТИКУ В СФЕРІ ЯКОСТІ
Органу з сертифікації продукції та систем управління якістю
Державного підприємства “Науково-технічний центр
забезпечення якості та сертифікації “СЕПРОЗ” НАН України
(ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України)

Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації “СЕПРОЗ” НАН України - ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України має досвід роботи в сфері сертифікації продукції (зварювального обладнання та матеріалів, технічних послуг, технологічних процесів, зварних конструкцій та конструкційних матеріалів до них), в тому числі з атестацією їх виробництва та сертифікацією системи управління якістю. Тривалий термін експлуатації та безпека сертифікованої продукції, послуг та процесів зварювального та споріднених виробництв показали їх надійність та якість. Досягнуто це за рахунок розуміння та участі в рішенні проблем якості як керівництва, так і всього персоналу ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України.

Керівництво Ради органу визначило нашу головну мету - якісно та в визначений термін забезпечувати сертифікацію продукції, послуг, процесів та систем управління якістю зварювального та споріднених виробництв, які повністю повинні відповідати законодавчим та нормативним вимогам та очікуванням споживачів. Особлива увага при цьому приділяється забезпеченню безпеки та якості продукції, що сертифікується.

Політика в сфері якості виконання послуг з підтвердження відповідності ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України формується через рішення Ради ОС та базується на комплексі організаційно-методичних документів та їх вимог, які відповідають Системі сертифікації УкрСЕПРО.

Основні напрямки нашої діяльності: забезпечення якості, контроль і оцінка систем управління якістю та відповідності продукції вимогам нормативних документів, застосування перевірених та ефективних методів роботи, впровадження прогресивних технологій в ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України, постійне удосконалення та навчання персоналу ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України та випробувальних лабораторій, які співпрацюють з ним. Ми орієнтуємося не тільки на постійних замовників, а й шукаємо нових, яким готові запропонувати свій досвід, вміння та знання в галузі підтвердження відповідності.

Застосування єдиної методики сертифікації та забезпечення дієвості внутрішньої системи управління якістю дозволяє здійснювати дану політику.

Для успішного виконання поставленої мети та вирішення всіх завдань від всього колективу та від кожного особисто потрібно:

  • сприяння та розуміння політики в галузі якості;
  • постійне підвищення кваліфікації кожного працівника;
  • постійне вдосконалення внутрішньої системи управління якістю та поведення перевірок її функціонування;
  • рийняття рішень, що основані на фактах;
  • формування та використання пакету інформаційних матеріалів про вимоги споживачів, вивчення ринкового попиту, стану справ на конкуруючих фірмах, досягнень в галузі сертифікації та випробувань продукції на Україні та за її межами.

ОС розуміє важливість неупередженості, відкритості, компетентності та конфедиційності під час виконання діяльності з сертифікації продукції та систем менеджменту, управляє конфліктом інтересів і гарантує об’єктивність діяльності з сертифікації систем менеджменту та продукції.

Керівник органу з сертифікації ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України повинен суворо дотримуватись встановлених стандартами та документами на систему управління якістю методів роботи, показувати приклад в дотриманні правил виконання робіт та поведінки, сприяти забезпеченню здорового психологічного клімату в колективі, впроваджувати мотиваційні принципи праці.

Від кожного співробітника, в свою чергу, очікується розуміння та прагнення до безпомилкової роботи, внесення своєї частки в загальну справу колективу, постійне прагнення додержуватись вимог якості та безпеки.


Керівник органу з сертифікації продукції
та систем управління якістю
ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України
академік НАН України
Л.М. ЛобановСтворено Департаментом Програмування та Дизайну Національної Торгово-Промислової Групи спеціально для ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН України. Всі права застережено. 2002.
ДП "Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації "СЕПРОЗ" НАН України
03680, Київ-150,МСП, вул. Боженка,11.
Тел/факс (044) 200-91-69; тел. 205-21-07, 205-23-06, 205-21-35, 200-99-29
http://seproz.com.ua   paton@seproz.ru.kiev.ua
Р/р 26004200002071 в Київській міській філії АКБ "Укрсоцбанк"
МФО 322012, код ЄДРПОУ 24938142