ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН України ДП "Науково-технічний центр забезпечення
якості та сертифікації "СЕПРОЗ" НАН України

 Головна сторінка
 Політика в сфері якості
 Структура ДП НТЦ "СЕПРОЗ"
 Декларація 1
 Декларація 2
 Декларація 3
 Декларація 4
 Порядок сертифікації
 Лабораторії ІЕЗ ім Є.О.Патона
 Впроваджені рішення
 Перелік основних послуг
 Перелік виданих сертифікатів
 Центральний офіс
 Новини ДП НТЦ "СЕПРОЗ"
 Партнери ДП НТЦ "СЕПРОЗ"


English

ДЕКЛАРАЦІЯ
щодо забезпечення конфіденційності інформації
Органу з сертифікації продукції в галузі зварювального та споріднених
виробництв Державного підприємства “Науково-технічний центр
забезпечення якості та сертифікації “СЕПРОЗ” Національної академії наук України


1. В своїй діяльності орган з сертифікації продукції суворо дотримується вимог збереження конфіденційності інформації, яку він отримує при виконанні робіт з підтвердження відповідності та несе відповідальність за її розголошення згідно чинного законодавства.

2. Орган з сертифікації систем управління якістю (ОЯ) здійснює свою діяльність щодо забезпечення конфіденційності інформації на всіх рівнях організаційної структури. Ця діяльність забезпечується відповідальністю вищого керівництва за дотриманням вимог конфіденційністі в ОЯ, функціонуванням внутрішньої системи управління якістю, управлінням ресурсами та документацією.

3. Зобов’язання та відповідальність щодо дотримання вимог конфіденційності встановлені в Положенні про ОЯ, в документації системи якості (Настанові з якості, посадових інструкціях та ін.) Персонал, що залучається до виконання робіт з сертифікації, інформується щодо вимог конфіденційності, та несе відповідальність за дотримання цих вимог. Інформування персоналу протоколюється.

4. За вийнятком випадків, передбачених стандартами ДСТУ3420- 96, ДСТУ ЕN 45012-2001, чинним законодавством, таким як “Закон України “Про акредитації Органів з оцінки відповідності”, “Про підтвердження відповідності” та ін. інформація про конкретну продукцію чи конкретного постачальника, отримана в процесі діяльності ОС, не розголошується третій стороні без письмової згоди постачальника, якщо це вимагається.


Керівник органу з сертифікації продукції
та систем управління якістю
ДП НТЦ “CЕПРОЗ” НАН України
академік НАН України
Л.М. ЛобановСтворено Департаментом Програмування та Дизайну Національної Торгово-Промислової Групи спеціально для ДП НТЦ "СЕПРОЗ" НАН України. Всі права застережено. 2002.
ДП "Науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації "СЕПРОЗ" НАН України
03680, Київ-150,МСП, вул. Боженка,11.
Тел/факс (044) 200-91-69; тел. 205-21-07, 205-23-06, 205-21-35, 200-99-29
http://seproz.com.ua   paton@seproz.ru.kiev.ua
Р/р 26004200002071 в Київській міській філії АКБ "Укрсоцбанк"
МФО 322012, код ЄДРПОУ 24938142